KURS INSTRUKTORA KULTURYSTYKI I FITNESS !

kursFitness Club & Siłownia – Jawor w porozumieniu z Akademią Mistrzostwa Sportowego – Wrocław oraz Centrum Szkoleń Artystycznych w Oleśnicy informują, że organizują zapisy na kurs instruktora kulturystyki i fitness.

INFORMACJE O KURSACH INSTRUKTORSKICH:

– Kursy specjalistyczne: instruktora rekreacji ruchowej w dyscyplinie kulturystyka lub fitness: cena 890 zł.
– Kurs ogólnosportowy: część ogólna cena 350 zł.
– Czas trwania: 36 godzin, 5 dni w tygodniu lub 2 weekendy.
– Szacunkowy czas rozpoczęcia kursu: 8 grudzień 2014 r. przy zebraniu grupy 10 osób.
– zajęcia teoretyczne odbędą się w CSAiT ul. B.Krzywoustego 2 w Oleśnicy.
– zajęcia praktyczne prowadzone będą w Fitness Club & Siłownia – Jawor, ul. Moniuszki 20A w Oleśnicy
– Prowadzący: Mateusz Stachurski, Bettina Razzouki Korkis oraz inni.
– Wymagania: brak specjalnych wymagań – w przypadku osoby poniżej 18 roku życia, kursant taki może brać udział w szkoleniu i przystąpić do egzaminu, natomiast dokumenty wydane zostaną w wieku 18 lat.
– Przy zapisywaniu się należy wpłacić zaliczkę w kwocie 150 zł. Kurs można opłacić jednorazowo lub też w 2 ratach pod warunkiem, że w dniu przystąpienia do egzaminu kurs będzie opłacony w całości a kursant przedstawi dowody wpłaty.

Pozytywnie zakończony kurs instruktora kulturystyki bądź fitness w naszej szkole stanowi podstawy do przyszłej kariery zawodowej o charakterze instruktora. Efektem zaliczonego egzaminu jest otrzymanie państwowej legitymacja instruktora rekreacji ruchowej oraz międzynarodowych certyfikatów umożliwiających podjęcie legalnej pracy na całym terytorium Unii Europejskiej.

Część teoretyczna naszego kursu zakończona jest egzaminem, dla którego materiały konieczne do zaliczenia zostaną wręczone podczas pierwszego spotkania z naszymi kursantami.

Z części teoretycznej kursu ogólnosportowego (tj.kurs ogólny cena 350 zł) są zwolnieni absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z kierunków takich jak wychowanie fizyczne, rekreacja i turystyka, rekreacja ruchowa oraz instruktorzy sportu z pozostałych dyscyplin sportowych legitymujący się państwową legitymacją instruktorską.

Na część specjalistyczną (kurs instruktora kulturystyki bądź fitness cena 890 zł) składają się zajęcia praktyczne wraz z elementami teoretycznymi, które zostaną zweryfikowane egzaminem. O warunkach i formie zaliczenia kursanci dowiedzą się podczas pierwszych zajęć.

Dbając o wysoką jakość kursów poza godzinami zajęć kładziemy nacisk na samokształcenie, które jest jednym z niezbędnych elementów umożliwiających ugruntowanie nabytej wiedzy. Wiedzę taką należy utrwalać i weryfikować w oparciu o nowatorskie odkrycia a także wymianę doświadczeń z innymi osobami.

Co się otrzymuje po ukończeniu kursu ogólnosportowego :
– Świadectwo ukończenia części ogólnej kursu.
– Świadectwo ukończenia kursu PPP (pierwszej pomocy przedmedycznej).

Co się otrzymuje po ukończeniu kursu specjalistycznego (instruktora kulturystyki lub fitness) :
– Uprawnienia instruktora rekreacji w dyscyplinie fitness lub kulturystyki.
– Świadectwo ukończenia części ogólnej kursu.
– Świadectwo ukończenia kursu PPP (pierwszej pomocy przedmedycznej).
– Certyfikat ukończenia kursu specjalistyczneg w języku angielskim, honorowany w UE;
– Dwie państwowe legitymacje instruktorskie.

Więcej informacji pod nr telefonów :
– 602 633 688 – Centrum Szkoleń Artystycznych i Studio Tatuażu, ul.Krzywoustego 2, Oleśnica.
– 511 530 182 – Fitness Club & Siłownia – Jawor, ul Moniuszki 20A, Oleśnica.


Loading...

Comments are closed.