1. OSOBY NOWE PRZY ZAPISYWANIU SIĘ DO KLUBU ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZEDSTAWIENIA DOWODU OSOBISTEGO LUB INNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI.
 2. KARNET JEST WAŻNY PRZEZ 30 DNI. W CELU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI KARNETU OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ PRZED KOŃCEM JEGO UPŁYWU.
 3. ZA ZGUBIENIE KLUCZYKA DO SZAFKI LUB KARTY CZŁONKOWSKIEJ POBIERANA JEST OPŁATA W WYSOKOŚCI 30 ZŁ.
 4. ZABRANIA SIĘ PRZEPROWADZANIA TRENINGÓW PERSONALNYCH PRZEZ OSOBY NIE ZATRUDNIONE W KLUBIE.
 5. WSTĘP NA SALE TRENINGOWE WYŁĄCZNIE W CZYSTYM, ZMIENNYM OBUWIU ORAZ Z RĘCZNIKIEM.
 6. CZŁONKOWIE KLUBU ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA PORZĄDKU, WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ I WYRAŻANIA W SPOSÓB NIE ZAKŁÓCAJĄCY INNYM KORZYSTANIA Z KLUBU. ZABRANIA SIĘ PALENIA, SPOŻYWANIA ALKOHOLU. OSOBOM POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH WSTĘP SUROWO WZBRONIONY.
 7. ĆWICZĄCY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEKLARUJĄ, IŻ NIE MAJĄ ŻADNYCH PRZECIWWSKAZAŃ LEKARSKICH ANI ZDROWOTNYCH DO KORZYSTANIA W PEŁNI ZE WSZYSTKICH MASZYN I URZĄDZEŃ. KLUB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI I INNE NASTĘPSTWA ZDROWOTNE U OSÓB, KTÓRYCH STAN ZDROWIA NIE POZWALAŁ NA KORZYSTANIE W PEŁNI ZE WSZYSTKICH SPRZĘTÓW A OSOBY TE NIE ZGŁOSIŁY TEGO.
 8. SPRZĘT SPORTOWY NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM ORAZ W DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO OSÓB POSTRONNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POBLIŻU. KLUB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPSTWA SPOWODOWANE JEGO NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM.
 9. SZTANGI, HANTLE, TALERZE ORAZ POZOSTAŁY PRZENOŚNY SPRZĘT NALEŻY PO ZAKOŃCZONYM ĆWICZENIU ODŁOŻYĆ WE WŁAŚCIWE MIEJSCE.
 10. ZABRANIA SIĘ RZUCANIA ORAZ UDERZANIA WOLNYMI CIĘŻARAMI (HANTLAMI, SZTANGAMI, TALERZAMI) O POSADZKĘ.
 11. NA TERENIE KLUBU ZABRONIONE JEST UŻYWANIE MAGNEZJI.
 12. ZAUWAŻONE USTERKI LUB AWARIE MASZYN I URZĄDZEŃ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ W RECEPCJI.
 13. KLUB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY POZOSTAWIONE W SZATNIACH, POZOSTAŁYCH SALACH ORAZ NA JEGO TERENIE. PRZED WYJŚCIEM Z KLUBU WSZYSTKIE RZECZY Z SZAFKI POWINNY ZOSTAĆ POBRANE A KLUCZ ZWRÓCONY NA RECEPCJĘ. OSOBA, KTÓRA OPUŚCI TEREN KLUBU NIE ZWRÓCIWSZY KLUCZA ZOSTANIE OBCIĄŻONA KOSZTAMI WYMIANY ZAMKA.
 14. KLUB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USTALANIA GODZIN I DNI OTWARCIA ORAZ REGULACJI CENY KARNETU MIESIĘCZNEGO. ZMIANOM NIE ULEGAJĄ KARNETY OPŁACONE Z GÓRY NA KOLEJNE MIESIĄCE. PONADTO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USTALANIA LICZBY CZŁONKÓW ORAZ ODMOWY PRZYJĘCIA W POCZET KLUBU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
 15. NIESTOSOWANIE SIĘ DO ZASAD ORAZ REGULAMINU KLUBU WIĄŻE SIĘ Z KONSEKWENCJAMI, WŁĄCZNIE Z WYDALENIEM Z KLUBU.